+420 773 260 568 info@logodracek.cz

Minidráček

 

Jesle Minidráček je mladším bratříčkem Logodráčka a je určen dětem od 2 let. Minidráček, který ve svém výchovném přístupu využívá prvky Montesorri pedagogiky, podporuje u nejmenších samostatné jednání a svobodné rozhodování.

Zaslat přihlášku

Plán výchovy a péče pro jesle Minidráček je zpracován do okruhů, ve kterém mají zastoupení tzv. výchovy – hudební, tělesná, pracovní, výtvarná a rozumová výchova, rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání. Kulturně sociální a hygienické návyky se u dětí rozvíjejí v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu.
Výchovný obsah v těchto okruzích je pouze orientační, rozhodující jsou vždy individuální možnosti a schopnosti dětí. Organizace i denní program Minidráčka jsou maximálně přizpůsobeny vývojovým a jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám. Toto zajišťuje speciálně-pedagogicky kvalifikovaný personál. 

KONTAKT

Adresa: Novoveská 322/5, Praha 5 – Jinonice
PSČ: 158 00
Telefon: +420 773 260 568
Email: info@logodracek.cz