+420 773 260 568 info@logodracek.cz

PŘíměstský tábor

Dětský tábor

pro děti s narušenou komunikační schopností

Zaslat přihlášku

Příměstský logotábor je určen dětem s narušenou komunikační schopností ve věku od 4 do 8 let. V celodenním hravém programu je v dopoledních hodinách zařazena individuální i skupinová terapie pod vedením speciálního pedagoga  logopeda s mnoholetou zkušeností.

V odpoledních hodinách probíhá speciálně pedagogická péče pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj krátkodobé verbální paměti, pozornosti a grafomotoriky, vše pod vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga. Konzultace s rodiči je poskytována denně od 16.-17.hodin. Po absolvování logotábora je následná navazující intervence samozřejmostí.

KONTAKT

Adresa: Novoveská 322/5, Praha 5 – Jinonice
PSČ: 158 00
Telefon: +420 773 260 568
Email: info@logodracek.cz