+420 773 260 568 info@logodracek.cz

PŘípravná třída

 

Cílem naší přípravné třídy je vytvořit dětem s odkladem školní docházky individuální, výchovně-vzdělávací systém pro bezproblémové začlenění do 1. ročníku základní školy a předcházet tak neúspěšným začátkům školní docházky. Neúspěšný start do základní školy znamená pro malého školáka zklamání a probouzí v něm nezájem, nechuť a později i averzi ke škole a k učení. Špatný prospěch a frustrace ze školního neúspěchu má sekundárně za následek poruchy chování a kázeňské problémy.

Zaslat přihlášku
Výchovný a vzdělávací program pro přípravnou třídu je zpracován do okruhů učiva, ve kterém mají zastoupení tzv. výchovy – hudební, tělesná, pracovní, výtvarná a rozumová výchova, rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání. Kulturně sociální a hygienické návyky se u dětí rozvíjejí v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu.
Učivo v těchto okruzích je pouze orientační, rozhodující jsou vždy individuální možnosti a schopnosti dětí. Organizace i program přípravné třídy jsou maximálně přizpůsobeny vývojovým a jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám. Toto zajišťuje speciálně-pedagogicky kvalifikovaný personál.

Školní příprava probíhá hravou formou dopoledních hodinách od 8 do 12 hodin.

KONTAKT

Adresa: Novoveská 322/5, Praha 5 – Jinonice
PSČ: 158 00
Telefon: +420 773 260 568
Email: info@logodracek.cz