Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Logodráček

Logodráček

logopedická školka

s prvky montessori

Aktuálně

Logostředa

Logostředy jsou určené dětem s narušenou komunikační schopností ve věku od 4 do 7 let. V celodenním hravém programu je zařazena dopolední i odpolední skupinová logopedie pod vedením speciálního pedagoga – školního logopeda, který pracuje s jednotlivými dětmi nebo malými skupinkami dětí. Ve třídě je max. 10-12 dětí.

Denní režim:

8:00-8:45 scházení se dětí, řízené didaktické hry dle metodiky Montessori

8:45-9:15 skupinová speciálně-pedagogická cvičení pro rozvoj zrakové a sluchové percepce, krátkodobé pracovní paměti a rozvoj exekutivních funkcí (plánování, samostatná organizace činností a myšlení)

9:15-9:45 pohybové činnosti z neuro-vývojové terapie dle Volemanové

9:45-10:15 dopolední svačina (vlastní z domova)

10:15-10:45 skupinová logopedie se školním logopedem (rozvoj morfologicko-syntaktické a pragmatické roviny jazyka (gramatická stránka řeči a sociální aplikace komunikační schopnosti)

10:45-12:30 pobyt venku (v Prokopském údolí), pohybové hry na rozvoj hrubé motoriky, rovnováhy a propriocepce

12:30-13:00 oběd (zajišťujeme)

13:00-14:00 odpočinek, hry u stolečků, čtení pohádek (nespinkáme)

14:00-14:30 skupinová logopedie se školním logopedem (rozvoj foneticko-fonologické a lexikálně-sémantické roviny jazyka/zvuková stránka řeči, slovní zásoba a porozumění řeči)

14:30-15:00 grafomotorická cvičení, rozvoj matematických představ

15:00-15:30 odpolední svačina (zajišťujeme)

15:30-16:50 hry na rozvoj kognitivních schopností a pracovních dovedností (dle metodiky Montessori), rozchod dětí (do 16:50 h)

16:45-17:30 logopedické konzultace s rodiči (dle předchozí domluvy)

 

Náš tým

Náš tým

Mgr. et Mgr. Erika Schäfferová MBA
majitelka

Erika je majitelkou a zakladatelkou logopedické školky Logodráček. Erika vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a poté Univerzitu Karlovu v Praze, magisterský obor logopedie – surdopedie. Více jak 12 let pracovala s neslyšícími dětmi a dětmi s narušenou komunikační schopností v ZŠ pro sluchově postižené, pracuje také v logopedické ambulanci na Poliklinice Mazurská Praha 8. Erika miluje děti, zejména ty, které naučila správně mluvit.

Mgr. Andrea Kretíková MSc.

Andrea je lektorka a školní psycholožka.

Bc. Petra Halířová

Petra je asistentka pedagoga.