Logohrátky

Logohrátky

Odpolední logohrátky

nově také pondělky 15:00- 18:00

jsou určeny pro děti s narušenou komunikační schopností ve věku od 4 do 8 let. V odpoledním hravém programu je zařazena individuální i skupinová logopedie pod vedením školního logopeda s mnohaletou zkušeností, který pracuje s jednotlivými dětmi nebo skupinkami 3-7 dětí. Dle individuální potřeby dětí jsou zařazeny také speciálně pedagogické činnosti na rozvoj zrakové a sluchové percepce, grafomotoriky, krátkodobé paměti, pozornosti a rozvoj kognitivních schopností dětí. Logohrátky doporučujeme i pro budoucí školáky v rámci kvalitní předškolní přípravy.

Režim

Režim

13:30-13:45
scházení se dětí, volné didaktické hry
13:45-14:15
skupinová cvičení pro rozvoj zrakové a sluchové percepce a krátkodobé paměti
14:15-14:45
skupinová logopedie se školním logopedem
14:50-15:15
odpolední svačinka (vlastní z domova, pitný režim zajišťujeme)
15:15-15:45
skupinová logopedie se školním logopedem
15:45-16:15
pohybové činnosti z neuro-vývojové terapie dle Volemanové, grafomotorická cvičení, pracovní a sebeobslužné činnosti (dle metodiky Montessori)
16:15-16:30
rozcházení se dětí, volné didaktické hry
16:30-17:00
logopedické konzultace s rodiči (dle předchozí domluvy)