Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Logohrátky

Logohrátky

Odpolední logohrátky 

jsou určeny pro děti s narušenou komunikační schopností ve věku od 4 do 8 let. V odpoledním hravém programu je zařazena individuální i skupinová logopedie pod vedením školního logopeda s mnohaletou zkušeností, který pracuje s jednotlivými dětmi nebo skupinkami 3-7 dětí. Dle individuální potřeby dětí jsou zařazeny také speciálně pedagogické činnosti na rozvoj zrakové a sluchové percepce, grafomotoriky, krátkodobé paměti, pozornosti a rozvoj kognitivních schopností dětí. Logohrátky doporučujeme i pro budoucí školáky v rámci kvalitní předškolní přípravy.

Režim

Režim

 14:00-14:15
scházení se dětí, grafomotorická cvičení
14:15-14:45
skupinová a speciálně-pedagogická cvičení pro rozvoj zrakové a sluchové percepce, krátkodobé pracovní paměti a rozvoj exekutivních funkcí (plánování, samostatná organizace činností a myšlení)
14:45-15:10
skupinová logopedie se školním logopedem (rozvoj foneticko-fonologické a lexikálně-sémantické roviny jazyka/zvuková stránka řeči, slovní zásoba a porozumění řeči)
15:10-15:30
odpolední svačinka (vlastní z domova, pitný režim zajišťujeme)
15:30-16:00
skupinová logopedie se školním logopedem (rozvoj morfologicko-syntaktické a pragmatické roviny jazyka ( gramatická stránka řeči a sociální aplikace komunikační schopnosti)
16:00-16:25
pohybové činnosti z neuro-vývojové terapie dle Volemanové, pracovní a sebeobslužné činnosti (dle metodiky Montessori)
16:25-16:30
rozcházení se dětí
16:30-17:00
logopedické konzultace s rodiči (dle předchozí domluvy)