Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Logotábor

Logotábor

Logotábor 

PRO VELKÝ ZÁJEM OTEVÍRÁME NOVÝ TERMÍN:

29.8.-2.9.2022

Logotábor je určen dětem s narušenou komunikační schopností ve věku od 4 do 7 let. V celodenním hravém programu je zařazena individuální i skupinová logopedie pod vedením školního logopeda s mnohaletou zkušeností, který individuálně pracuje s jednotlivými dětmi nebo skupinkami (2-3 děti) v oddělené pracovně. S ostatními dětmi pracuje speciální pedagog a provádí speciálně pedagogické činnosti (6-10 dětí).

V dopoledních i odpoledních hodinách probíhá speciálně pedagogická péče pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj krátkodobé verbální paměti, pozornosti a grafomotoriky, vše pod vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga a logopeda. Konzultace s rodiči je poskytována denně od 16.-17. hodin. Po absolvování logopedického tábora je následná logopedická intervence samozřejmostí.

Režim

Režim

8:00-8:45
scházení se dětí, řízené didaktické hry dle metodiky Montessori, individuální a skupinová logopedie

8:50-9:30
cvičení pro rozvoj zrakové percepce a kognitivních schopností

9:30-9:50
dopolední svačina

9:50-10:30
cvičení pro rozvoj sluchové diferenciace a verbální paměti

10:30-10:50
pohybové činnosti z neuro-vývojové terapie dle Volemanové

10:50-12:30
pobyt v přilehlém lese Prokopského údolí, environmentální výchova

12:30-13:00
oběd

13:00-14:30
odpočinek, čtení pohádek, pro děti 6-7 leté individuální a skupinová logopedie

14:40-15:00
odpolední svačina

15:00-15:30
grafomotorická cvičení, pracovní a výtvarná výchova

15:30-16:30
hry na rozvoj kognitivních schopností a pracovních dovedností (dle metodiky Montessori), rozchod dětí (do 16:50)

16:00-17:00
logopedické konzultace s rodiči (dle předchozí domluvy)