Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Logotábor

Logotábor

Logotábor 

Logotábor je určen dětem s narušenou komunikační schopností ve věku od 4 do 7 let. V celodenním hravém programu je zařazena individuální i skupinová logopedie pod vedením školního logopeda s mnohaletou zkušeností, který individuálně pracuje s jednotlivými dětmi nebo skupinkami (2-3 děti) v oddělené pracovně. S dětmi pracuje také speciální pedagog a provádí speciálně pedagogické činnosti (10-12 dětí).

V dopoledních i odpoledních hodinách probíhá speciálně pedagogická péče pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj krátkodobé verbální paměti, pozornosti a grafomotoriky, vše pod vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga a logopeda. Denně procvičujeme neuro-vývojovou terapii/stimulaci dle Volemanové. Po absolvování logopedického tábora je následná logopedická intervence samozřejmostí.

Režim

Režim

 8:00-8:45
scházení se dětí, řízené didaktické hry dle metodiky Montessori

8:50-9:30
skupinová speciálně-pedagogická cvičení pro rozvoj zrakové a sluchové percepce, krátkodobé pracovní paměti a rozvoj exekutivních funkcí (plánování, samostatná organizace činností a myšlení)

9:30-9:50
dopolední svačina (vlastní z domova)

9:50-10:30
skupinová logopedie se školním logopedem (rozvoj morfologicko-syntaktické a pragmatické roviny jazyka (gramatická stránka řeči a sociální aplikace komunikační schopnosti)

10:30-10:50
pohybové činnosti z neuro-vývojové terapie dle Volemanové

10:50-12:30
pobyt v blízkém lese Prokopského údolí, environmentální výchova

12:30-13:00
oběd (zajišťujeme)

13:00-14:00
odpočinek, čtení pohádek, didaktické hry u stolečků (nespinkáme)

14:00-14:30

grafomotorická cvičení, pracovní a výtvarná výchova

14:30-15:10

skupinová logopedie se školním logopedem (rozvoj foneticko-fonologické a lexikálně-sémantické roviny jazyka/zvuková stránka řeči, slovní zásoba a porozumění řeči)

15:10-15:30
odpolední svačinka (zajišťujeme)

15:30-16:30
hry na rozvoj kognitivních schopností a pracovních dovedností (dle metodiky Montessori), rozchod dětí

16:00-17:00
logopedické konzultace s rodiči (dle předchozí domluvy)