Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Přípravka

Přípravka

Přípravka s Logodráčkem

je určena předškoláčkům ve věku od 5 do 7 let. Doporučujeme pro děti s odkladem školní docházky a pro děti s narušenou komunikační schopností.

Cílem Přípravky s Logodráčkem je vytvořit dětem s odkladem školní docházky individuální, výchovně-vzdělávací systém pro bezproblémové začlenění do 1. ročníku základní školy a předcházet tak neúspěšným začátkům školní docházky. Neúspěšný start do základní školy znamená pro malého školáka zklamání a probouzí v něm nezájem, nechuť a později i averzi ke škole a k učení. Špatný prospěch a frustrace ze školního neúspěchu má sekundárně za následek poruchy chování a kázeňské problémy. Školní příprava probíhá hravou formou v dopoledních hodinách, kdy je koncentrace pozornosti pro učení nejpříznivější.

Režim

Režim

8:00-8:20     řízené didaktické hry dle Montessori, grafomotorická cvičení

8:20-9:00     blok skupinových cvičení pro rozvoj zrakové percepce a kognitivních schopností

9:00-9:30    skupinová logopedie se školním logopedem

9:30-10:00   pohybové činnosti z neuro-vývojové terapie dle Volemanové

10:00-10:20   dopolední svačina (vlastní z domova)

10:20-11:00   blok cvičení pro rozvoj sluchového vnímání a verbální paměti

11:00-12:00   pobyt venku (v Prokopském údolí)

12:00-13:00 logopedické konzultace s rodiči (dle předchozí domluvy)